ติดต่อคุณ อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท : 0846036666
   ติดต่อคุณ อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท : 0846036666
        


แบบฟอร์มสมัคร
สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์
    ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า  นาย    นาง    นางสาว
ชื่อ-สกุล *
วัน/เดือน/ปีเกิด(ค.ศ)*
--
เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่ผู้เสียภาษี *
   สถานที่ปัจจุบันที่ใช้ติดต่อหรือส่งเอกสาร
ชื่อสถานที่ห้องชั้น
เลขที่หมู่
ซอยถนน
 แขวง / ตำบล * อำเภอ / เขต *
 จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
 โทรศัพท์มือถือ *  ID Line
 โทรศัพท์ที่ทำงาน E-mail *
 สถานภาพ  ชื่อ-นามสกุลผู้สมรส (ถ้ามี)
 โสด   สมรส   หย่าร้าง 
  ข้อมูลธนาคาร
บัญชีธนาคาร    
สาขา

ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี 
 ออมทรัพย์   รายวัน

เลขที่บัญชี 


 อาชีพ
 พนักงานบริษัท     ตัวแทนประกันชีวิต
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ตัวแทนประกันวินาศภัย
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 อื่นๆ (ระบุในช่องด้านล่าง) 

 
   ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์
ชื่อ-นามสกุล
บัตรประจำตัวประชาชน


  บัตรอนุญาตนายหน้า
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง   มี    ไม่มี
  เอกสารการสมัคร
1. บุคคลธรรมดา
1.1 สำเนาบัตรประชาชน *
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
1.3 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)

1.4 สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
1.5 ภ.พ.20 (สำหรับบุคลจด VAT)

2. นิติบุคคล
2.1 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ *
2.2 ภ.พ.20 *
2.3 หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน*
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ (ถ้ามี)
2.5 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
2.6 สำเนาบัตรนายหน้า (ถ้ามี)
3. ชาวต่างชาติ
3.1 สำเนา Passport *
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี *
3.3 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
  เงื่อนไข และกฎระเบียบการเป็นสมาชิก
 
 

ติดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อทีมงาน คุณอิทธิพัทธ์ โทรศัพท์ 0846036666 ท่านจะได้รับรหัสสมาชิก เพื่อซื้อประกันภัยจาก 35 บริษัท
หักส่วนลดได้ทันที หรือทำธุรกิจเต็มรูปแบบได้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเอกสารครบ
 : อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท
 : 0846036666
 : okdinsure (id line)
รหัส : am00010523
ระดับตำแหน่ง : Diamond 1+++
        
จัดทำโดยทีม Srikrungmember.COM 
© Copyright 2018 All right reserved. Contact admin srikrungmembercom 
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ : 7  เมื่อวานนี้ :20  เดือนนี้ : 989   ปีนี้ : 6246   ทั้งหมด : 78592